Otázka:

Správne je Portugalec alebo Portugalčan?

Heslá:

Portugalsko, Portugalec, Portugalčan, Portugalka, Portugalčanka

Odpoveď:

 

Od geografického názvu Portugalsko možno utvoriť obyvateľské meno PortugalecPortugalčan (žena sa nazýva Portugalka Portugalčanka). Obe podoby obyvateľského mena zodpovedajú pravidlám tvorenia slov v slovenčine, sú spisovné a v Pravidlách slovenského pravopisu sa uvádzajú ako dvojtvar (pri dvojtvaroch sa na prvom mieste väčšinou uvádza častejšie používaná podoba). Prirodzene, keď sa rozhodnete pre jeden variant dvojtvaru Portugalec/Portugalčan, musí mu v texte zodpovedať aj ženská podoba, t. j. Portugalec – Portugalka, Portugalčan – Portugalčanka.

 


Otázka z 28. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 28. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Portugalsko