Otázka:

Aký je ekvivalent slova management v slovenčine?

Heslá:

manažment, management, manažér, manažérka, manažérsky, manažérstvo

Odpoveď:

 

Ekonomický termín manažmentsa do slovenčiny dostal z taliančiny cez angličtinu (v angličtine management). V slovenčine sa už dlhšie používa v adaptovanej podobe (prispôsobenej slovenskému pravopisu) manažment, podobne ako slová manažér, manažérka, manažérsky, manažérstvo. Môžete sa o tom presvedčiť aj v kodifikačných príručkách – v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v Pravidlách slovenského pravopisu – na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk. V dizertačnej práci písanej v slovenskom jazyku Vám odporúčame používať slovo manažment v tejto kodifikovanej podobe, a to vo význame „skupina vedúcich pracovníkov“. Vo význame „systém a metódy riadenia“ Vám odporúčame používať na odlíšenie slovo manažérstvo.

 


Otázka z 26. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 26. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu manažment