Otázka:

Pracovisko dvoch referentov sme nazvali referát personalistiky, výchovy a vzdelávania. Je to správne?

Heslá:

referát, oddelenie personalistiky, referent

Odpoveď:

 

Slovom referát sa zvyčajne pomenúvajú väčšie organizačné celky (veľkých inštitúcií, napríklad ministerstiev) na úrovni úradov, sekcií alebo odborov. Pracovisko s dvoma referentmi Vám odporúčame nazvať oddelením, t. j. oddelenie personalistiky, výchovy a vzdelávania. Zrejme by stačilo aj pomenovanie oddelenie personalistiky, lebo výchova a vzdelávanie pracovníkov je súčasťou personalistiky (personálneho manažmentu). Dodávame, že slovo referent nemá význam „pracovník referátu“, ale „pracovník, ktorý má na starosti istý úsek činnosti“.

 


Otázka z 29. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 29. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu referát