Otázka:

Je prídavné meno tehotná spisovné alebo môže byť žena iba ťarchavá?

Heslá:

tehotná, ťarchavá

Odpoveď:

 

Prídavné meno tehotná je spisovné takisto ako prídavné meno ťarchavá. Môžete sa o tom presvedčiť aj v elektronických verziách kodifikačných príručiek slovenského jazyka – Krátkeho slovníka slovenského jazyka (2003) a Pravidiel slovenského pravopisu (2000) na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk (heslá tehotný, ťarchavý).

 


Otázka z 06. 07. 2012 bola zodpovedaná dňa 06. 07. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu tehotná