Otázka:

Môžem povedať, že niekto vystupuje alebo hrá príliš profesorsky?

Heslá:

profesorský, profesorské správanie, vystupuje príliš profesorsky

Odpoveď:

 

V Slovníku cudzích slov (2005) na našej stránke slovnik.juls.savba.sk sa pri prídavnom mene profesorský uvádza aj spojenie profesorské správanie s významom „vážne, dôstojné správanie“. Z významu prídavného mena v tomto spojení sa môže odvíjať aj význam príslovky v podobných kontextoch. Spojením vystupuje príliš profesorsky môžete vyjadriť skutočnosť, že niekto vystupuje ako profesor, čiže príliš oficiálne, racionálne, možno suchopárne, nezáživne, ako podľa príručky. Možné významy spojenia sa dotvárajú kontextom, v ktorom ho použijete. V súvislosti s výkonom športovca možno spojením hrá/pôsobí príliš profesorsky okomentovať dobrú, ale fádnu hru alebo športový výkon bez fantázie, invencie či neočakávaných krokov.

 


Otázka z 07. 07. 2012 bola zodpovedaná dňa 07. 07. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu profesorský