Otázka:

Aký je význam latinského spojenia aura popularis a ako sa používa v slovenčine?

Heslá:

aura popularis, priazeň ľudu, (nestála) priazeň ľudu

Odpoveď:

 

V publikácii Karola Rebra Latinské právnické výrazy a výroky (1995) pri spojení aura popularis sa uvádza slovenský ekvivalent priazeň ľudu. Podobne sa prekladá spojenie aura popularis aj v Latinsko-slovenskom slovníku Marty Hlušíkovej (2003), a to (nestála) priazeň ľudu. Pri vyhľadávaní spojenia aura popularis sa nám podarilo nájsťiba niekoľko dokladov v češtine. Josef Čapek publikoval v r. 1923 v Lidových novinách stĺpček s názvom Aura popularis = (nestálá přízeň lidu) a Karel Čapek použil tento výraz v poviedke O lyrickém zloději v spojení „jak jednou čuchnou k té aura popularis, probudí se v nich takové jakési velikášství. Poviedka bola preložená aj do slovenčiny a jediný doklad o používaní+ spojenia aura popularis v slovenčine sme našli práve v tomto preklade, ktorý si môžete vyhľadať na internete.V českom texte i v slovenskom preklade sa celé spojenie aura popularis používa ako nesklonné, ale nie je dôvod neskloňovať prvé slovo spojenia – podstatné meno ženského rodu aura (podľa vzoru žena), t. j. keď raz pričuchnú k tej aure popularis...

 


Otázka z 09. 07. 2012 bola zodpovedaná dňa 09. 07. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu aura popularis