Otázka:

Je slovo maďarónsky správne, alebo existuje aj lepší ekvivalent?

Heslá:

maďarónsky

Odpoveď:

            Výraz maďarónsky sa v rámci slovnej zásoby slovenčiny hodnotí ako pejoratívny, ale ťažko ho možno niečím nahradiť, keďže je zaužívaný a presne vystihuje skutkovú podstatu:

 

maďarón -a m. pejor., pomaďarčený príslušník nemaďarského národa, uprednostňujúci maďarské záujmy; odrodilec v býv. Uhorsku

 

maďarónsky príd. i prísl.

 

Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.korpus.sk.

 


Otázka z 08. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu maďarónsky