Otázka:

Ako sa hodnotí slovo zazmluvnený? Je spisovné?

Heslá:

zazmluvniť, zazmluvnený

Odpoveď:

 

Hoci ide o pomerne nový výraz, ktorý mnohým znie nezvyčajne, možno sloveso zazmluvniť považovať za prirodzený výsledok nahrádzania viacslovných spojení. Je to jednoslovný variant spojenia zmluvne zabezpečiť alebo uviesť do zmluvy utvorený podobným spôsobom ako slová zaknihovať (zapísať, zaevidovať do knihy) alebo zaľudniť (osídliť ľuďmi), zalesniť (vytvoriť les) a pod. V súčasnosti sa sloveso zazmluvniť používa pomerne často, najmä v tvare príčastia (zazmluvnené projekty).


Otázka z 08. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zazmluvniť