Otázka:

Píše sa pred spojkovým výrazom "a ani" v uvedenom prípade čiarka? Úrad neposudzuje ani nehodnotí lekárske posudky ani prácu príslušných posudkových lekárov, a ani posudzovanie zdravotného stavu občanov nie je vo vecnej pôsobnosti úradu.

Heslá:

a ani

Odpoveď:

Vo vete Úrad neposudzuje ani nehodnotí lekárske posudky ani prácu príslušných posudkových lekárov a ani posudzovanie zdravotného stavu občanov nie je vo vecnej pôsobnosti úradu sa čiarka pred spojkovým výrazom a ani nepíše.

 


Otázka z 08. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu a ani