Otázka:

Čo je preložený názov?

Heslá:

Londýn, Paríž, Viedeň, exonymá

Odpoveď:

 

Ako sme uviedli, cudzie názvy (vlastné mená) sa do slovenčiny buď preberajú ako citátové výrazy väčšinou aj so zachovaním pôvodného pravopisu, alebo sa prekladajú, resp. niektoré geografické názvy, ako napríklad Londýn, Paríž, Viedeň a pod, sa používajú v adaptovanej podobe (takéto názvy nazývame exonymá). Preložený názov je názov (vlastné meno), ktorý sa neprevzal do slovenčiny v cudzojazyčnej podobe, ale používa sa v podobe preloženej do slovenčiny, napríklad namiesto názvu European Central Bank sa v slovenčine používa preložený názov Európska centrálna banka alebo názov poľskej univerzity Uniwersytet Jagelloński sa do slovenčiny prekladá ako Jagelovská univerzita.

 


Otázka z 08. 07. 2012 bola zodpovedaná dňa 08. 07. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Londýn