Otázka:

Možno prevzaté slová, ktoré sa prispôsobia slovenskému pravopisu, nazvať poslovenčené slová?

Heslá:

prevzaté slová, jazykové výpožičky, prevzaté názvy, adaptované slová, zdomácnené slová

Odpoveď:

 

Cudzie slová, ktoré sa prevzali do slovenčiny, nazývame prevzaté slová, zriedkavejšie sa používa termín jazykové výpožičky. Prevzaté vlastné mená – názvy inštitúcií, firiem, geografických objektov a pod. – nazývame prevzaté názvy. Prevzaté slová, ktoré sa prispôsobujú slovenskému pravopisu, v slovenskej jazykovednej terminológii nenazývame poslovenčené slová, ale adaptované slová. Adaptované slová sa zaraďujú medzi zdomácnené slová.

 


Otázka z 08. 07. 2012 bola zodpovedaná dňa 08. 07. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu prevzaté slová