Otázka:

Dobrý deň, spisovne sa povie imbus alebo inbus?

Heslá:

imbus, inbus, imbusový kľúč, imbusová skrutka

Odpoveď:

Z dvojíc podstatných mien imbus/inbus a prídavných mien imbusový/inbusový sa častejšie používajú podoby so spoluhláskou m, ktoré sa ustálili na základe spodobovania vo výslovnosti pôvodného nemeckého skratkového slova inbus (podoba imbus sa používa aj v nemčine, no tam sa hodnotí ako nesprávna). Slovo imbus je v tejto podobe spracované aj vo Veľkom slovníku cudzích slov ako technický slang, ako skrátené pomenovanie dvojslovného imbusový kľúč, ktorý je známy aj pod označením„zástrčný kľúč“. Pomenovanie imbus/inbus však funguje aj ako jednoslovné pomenovanie imbusovej/inbusovej skrutky, teda „skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom“. Imbus/inbus možno teda hodnotiť ako slangové slovo a označenie imbusový/inbusový kľúč alebo imbusová/inbusová skrutka ako profesionalizmy, teda výrazy, ktoré možno používať aj v ponukových katalógoch určených odbornej verejnosti.


Otázka z 15. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 19. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu imbus