Otázka:

Máme aj na nohách ukazovák, prostredník a prstenník?

Heslá:

palec, malíček, prsty

Odpoveď:

 

Na rozdiel od prstov rúk, pri prstoch na nohe máme špeciálne pomenovanie iba pre najhrubší prst na nohe – palec a pre najmenší prst – malíček. Ostatné prsty na nohách nazývame jednoducho prsty a tam, kde ich treba konkretizovať, napríklad v medicíne, sa číslujú od palca (= 1. prst) smerom k malíčku (= 5. prst), napríklad pacient má vykĺbený tretí prst na pravej nohe; druhý prst je kratší ako palec či plastickí chirurgovia preniesli pacientovi druhý prst z ľavej nohy na miesto palca pravej ruky.

 


Otázka z 13. 07. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 07. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu palec