Otázka:

Správne má byť vysvätiť za kňaza alebo na kňaza?

Heslá:

vysvätiť, vysvätiť za kňaza

Odpoveď:

 

Sloveso vysvätiť sa viaže s predložkou za, t. j. vysvätiť za kňaza – bol vysvätený za kňaza. Mohli ste si to overiť aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) na našej stránke slovnik.juls.savba.sk. 

 


Otázka z 17. 07. 2012 bola zodpovedaná dňa 17. 07. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vysvätiť