Otázka:

Slová sfotiť a odfotiť sa neuvádzajú v slovníkoch. Sú nespisovné?

Heslá:

fotiť, fotografovať, vyfotiť, odfotiť, sfotiť, vyfotografovať, nafotiť

Odpoveď:

 V jednozväzkovom Krátkom slovníku slovenského jazyka je z priestorových dôvodov spracovaný iba základný tvar hovorového výrazu fotiť (je to hovorový pendant štylisticky neutrálneho výrazu fotografovať). Odvodené predponové tvary vyfotiť, odfotiť sfotiť nájdete pri hesle vyfotografovať v Synonymickom slovníku slovenčiny (2004), ktorý sme takisto sprístupnili na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk. Všetky uvedené tvary sa hodnotia ako spisovné výrazy, ale hovorové, ktoré sa používajú predovšetkým v neoficiálnej komunikácii. Môžeme k nim zaradiť aj ďalší predponový tvar nafotiť (napr. nafotiť reportáž, nafotiť zraz veteránov alebo na dovolenke sa nafotíš až-až), ktorý sa síce zatiaľ neuvádza v nijakom slovníku, ale je takisto správne utvorený.

 


Otázka z 18. 07. 2012 bola zodpovedaná dňa 18. 07. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu fotiť