Otázka:

Ako je správne: bravčová krkovička v celku alebo vcelku?

Heslá:

mäso vcelku, mäso v celku, v celku, vcelku, nadránom, dodnes, odoka, pohromade, dočista, načisto, na čisto, zaslobodna, za slobodna, nanešťastie, na nešťastie

Odpoveď:

 

Skutočnosť, že mäso je v jednom kuse, môžeme vyjadriť spojením mäso vcelku aj mäso v celku. Z predložkového spojenia v celku s významom „v jednom kuse“ vznikla príslovka vcelku s významom „ako jeden celok“ (porov. Krátky slovník slovenského jazyka na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk). Podobným spôsobom vznikli v minulosti príslovky ako nadránom, dodnes, odoka, pohromade alebo dočista, ako aj príslovkové výrazy, ktoré sa dnes píšu oddelene i dovedna (pričom sa uprednostňuje písanie dovedna), napr. načisto na čisto, zaslobodnaza slobodna, nanešťastiena nešťastie. Z dvojice tvarov vcelku v celku sa súčasnosti v podobných kontextoch, ako ste uviedli, používa častejšie príslovka vcelku. Napríklad v databáze Slovenského národného korpusu sme našli 23 dokladov na spojenie mäso vcelku a iba 5 dokladov na spojenie mäso v celku. Preto Vám odporúčame používať v spojeniach ako bravčová krkovička s kosťou vcelku príslovku vcelku.

 


Otázka z 16. 07. 2012 bola zodpovedaná dňa 16. 07. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mäso vcelku
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku