Otázka:

Je správne používanie zámena všetcia?

Heslá:

všetok, všetci, všetky, všetcia, všecia

Odpoveď:

 

Vymedzovacie zámeno všetok má v nominatíve množného čísla pri životných podstatných menách mužského rodu (alebo ak sa ním vyjadruje súhrn všetkých osôb, medzi ktorými sú aj muži) tvar všetci, napríklad všetci chlapi, všetci športovci, všetci lekári, všetci zamestnanci. Pri neživotných podstatných menách mužského rodu, pri zvieracích podstatných menách a pri podstatných menách ženského a stredného rodu má nominatív množného čísla tvar všetky, t. j. všetky stromy, všetky kone a kravy na statku, všetky ženy, všetky okná. Podoby všetcia či všecia sú nespisovné.

 


Otázka z 17. 07. 2012 bola zodpovedaná dňa 17. 07. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu všetok