Otázka:

Mám písať smartphone alebo smartfón alebo treba tento výraz prekladať a ako?

Heslá:

smartphone, smartfón, inteligentný telefón

Odpoveď:

 

Anglický výraz smartphone, ktorý sa prevzal do slovenčiny, prešiel v našom jazyku procesom adaptácie a v najnovšom vydaní Veľkého slovníka cudzích slov z r. 2008 (autori Šaling – Šalingová – Maníková) sa už uvádza aj v podobe smartfón. Adaptácia cudzích slov – teda ich prispôsobovanie slovenskému pravopisu – je v slovenčine bežným a prirodzeným javom. Odporúčame Vám preto v slovenských písomných prejavoch uprednostňovať adaptovanú podobu smartfón. Neživotné podstatné meno mužského rodu smartfón sa skloňuje podľa vzoru dub (bez smartfónu, o smartfóne, so smartfónom) a v nominatíve a v akuzatíve množného čísla má tvar smartfóny.

 

Na margo možného slovenského prekladu anglického výrazu smartphone pripomíname, že v súvislosti s vecami (budovami, elektrospotrebičmi a pod.) vybavenými počítačovou technikou (umelou inteligenciu) sa v slovenčine používa väčšinou prídavné meno inteligentný, napr. inteligentná budova, inteligentný dom, inteligentný dopravný systém, inteligentný vysávač, inteligentné osvetlenie. Tak aj výraz smartphone by sa dal do slovenčiny preložiť ako inteligentný telefón.

 


Otázka z 19. 07. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 07. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu smartphone