Otázka:

Prosím o vyjadrenie, či je na vzorovom hárku správne uvedené ... z/zo: Slovenský jazyk a literatúra. Prečo je názov učebného predmetu napísaný s veľkým začiatočným písmenom a prečo je názov uvedený v nominatíve napriek tomu, že predchádzajúci kontext navodzuje genitív?

Heslá:

slovenský jazyk a literatúra, z/zo

Odpoveď:

Ak sa v predtlači uvádza predložka z/zo a za ňou po dvojbodke nasleduje názov predmetu, je prirodzené zapísať ho v príslušnom páde, teda v genitíve – z/zo: slovenského jazyka a literatúry. Na otázku, prečo sa na hárku uvádza názov predmetu s veľkým začiatočným písmenom a v nominatíve, Vám môžu odpovedať iba autori danej písomnosti.

 


Otázka z 07. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 15. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu slovenský jazyk a literatúra