Otázka:

Je správny pojem "psychické potreby" človeka alebo "psychologické potreby" človeka?

Heslá:

psychický, psychologický

Odpoveď:

 

Vo význame „súvisiaci so psychológiou ako myslením, duševným založením človeka“ je prídavné meno psychologický synonymom prídavného mena psychický (porov. Synonymický slovník slovenčiny, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk). V spojení so slovom potreby možno použiť obidve prídavné mená a podľa dokladov z textov v Slovenskom národnom korpuse sa v danom spojení častejšie používa prídavné meno psychický – psychické potreby človeka.  

 


Otázka z 07. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu psychický