Otázka:

Ako sa píšu názvy olympiád?

Heslá:

olympiáda, olympijské hry, hry olympiády

Odpoveď:

 

Oficiálne názvy olympiády, v ktorých sa uvádza jej poradie, ako aj rok a miesto konania, prípadne aj bez uvedenia miesta a roku konania, považujeme za vlastné mená a odporúčame ich písať s veľkým začiatočným písmenom takto:

Hry XXX. olympiády Londýn 2012,

Hry XXX. olympiády 2012 v Londýne,

Hry XXX. olympiády,

XXX. letné olympijské hry Londýn 2012 aj Tridsiate letné olympijské hry Londýn 2012,

XXX. letné olympijské hry 2012 v Londýne aj Tridsiate letné olympijské hry 2012,

XXX. letné olympijské hry aj Tridsiate letné olympijské hry,

XXII. zimné olympijské hry Soči 2014 aj Dvadsiate druhé zimné olympijské hry Soči 2014

XXII. zimné olympijské hry 2014 v Soči aj Dvadsiate druhé zimné olympijské hry 2014 v Soči,

XXII. zimné olympijské hry aj Dvadsiate druhé zimné olympijské hry.

Pri názvoch s prídavnými menami letný a zimný bez uvedenia poradia olympiády, ale s uvedením miesta (v nominatíve) a termínu konania možno akceptovať podoby s veľkým aj s malým začiatočným písmenom, napr.: letné olympijské hry Londýn 2012 aj Letné olympijské hry Londýn 2012, zimné olympijské hry Soči 2012 aj Zimné olympijské hry Soči 2012.

Ostatné neúplné názvy tohto športového podujatia, ako aj slovo olympiáda sa píšu s malým začiatočným písmenom. Viac sa o tejto problematike môžete dočítať v článku Sibyly Mislovičovej na http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2012/3/ks2012-3.pdf.


Otázka z 07. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu olympiáda