Otázka:

Ako sa číta H2O?

Heslá:

H2O, há dve o

Odpoveď:

 

Číslovka dva si zachovala kategóriu rodu a pádu, takže v spojení s podstatnými menami sa s nimi zhoduje v rode a páde, napr. dvaja muži – bez dvoch mužov, dva duby – za dvoma dubmi, dve ženy – s dvoma ženami, dve okná – bez dvoch okien. Keď je číslovka dva v postavení bez počítaného predmetu, má vo všeobecnosti základnú podobu dva, napr. jedna, dva, tri...; dva bez dvoch je nula. Aj pri väčšine názvov a značiek s číslom 2 sa toto číslo číta ako dva, napr. Vostok 2 (dva), formát A2 (dva), vitamín B2 (dva) a pod. V chemickom názvosloví sa však v názvoch vzorcov a chemických zlúčenín číta index 2 ako dve, napr. CO2 – cé o dve, H2SO4 – há dve es o štyri aj H2O  – há  dve o.


Otázka z 19. 02. 2000 bola zodpovedaná dňa 07. 03. 2000

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu H2O