Otázka:

Je správne spojenie: učiteľka na základnej škole a Bude chodiť na cirkevnú školu.

Heslá:

na základnej škole

Odpoveď:

Popri predložkovom spojení s čisto miestnym významom v škole (napríklad deti už boli v škole alebo staré lavice v našej škole doslúžili)nemožno vylúčiť ani predložkové spojenie s účelovým odtienkom na škole, resp. na základnej škole, na strednej škole, kde slovom škola nepomenúvame budovu, ale vzdelávaciu inštitúciu(napr. otázky vyučovania slovenského jazyka na základnej škole alebo stalo sa to počas jeho pôsobenia na strednej škole). Podobne ako v niektorých ďalších spojeniach typu na gymnáziu, na odbornej škole, na vysokej škole alebo na univerzite pristupuje v týchto spojeniach s predložkou na k miestnemu významu účelový odtienok. 

            V súvislosti so slovom škola je správne spojenie chodím do školy (do budovy), ale aj chodím na základnú/strednú školu (navštevujem vzdelávaciu inštitúciu). Podobne je to pri spojeniach v škole som sa učila a na základnej škole som sa učila. Podstatné meno škola sa používa častejšie na vyjadrenie miestneho významu (budova) a združené pomenovanie základná škola, stredná škola, odborná škola vo význame vzdelávacej inštitúcie.

            V súvislosti so základnou školou Vám odporúčame uprednostňovať spojenie učiteľka na základnej škole, ktoré je v súčasnosti frekventovanejšie. Popri spojení chodím na cirkevnú školu sa približne rovnako často používa aj spojenia chodím do cirkevnej školy a aj spojenie bude chodiť do cirkevnej školy zodpovedá spisovnej slovenčine.


Otázka z 07. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 14. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu na základnej škole