Otázka:

Hnevá ma slovo spanikovať. Podľa mňa je nespisovné a správne má byť spanikáriť.

Heslá:

spanikovať, spanikáriť, spanikárčiť, podľahnúť panike

Odpoveď:

 

Dokonavé sloveso spanikovať je spisovný výraz, ktorý sa však podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (pozri http://slovnik.juls.savba.sk) zaraďuje medzi štylisticky príznakové, hovorové výrazy. Popri výraze spanikovať sa na vyjadrenie rovnakého významu používa aj synonymum spanikáriť, ktoré sa uvádza ako spisovné slovo aj v Pravidlách slovenského pravopisu (rovnako ako slovo spanikovať). Podľa kodifikačných príručiek slovenského jazyka sú teda oba výrazy – spanikovať aj spanikáriť – spisovné. Ako nespisovný sa naďalej hodnotí iba výraz spanikárčiť. Význam, ktorý vyjadrujú uvedené slovesá, možno vyjadriť aj štylisticky neutrálnym spojením podľahnúť panike.

 


Otázka z 18. 07. 2012 bola zodpovedaná dňa 18. 07. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spanikovať