Otázka:

Je sloveso hydratovať spisovné?

Heslá:

hydratovať

Odpoveď:

Aj keď sloveso hydratovať sa v slovníkoch neuvádza (iba podoba hydrátovať v slovníkoch cudzích slov a v staršom Slovníku slovenského jazyka), vo význame „uskutočňovať hydratáciu“ je správne.

 


Otázka z 11. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 11. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hydratovať