Otázka:

Slovo hybrid sa skloňuje podľa vzoru dub. Znamená to, že správne je z hybrida?

Heslá:

dub, zo stromu, do domu, do obchodu, z dokladu, z betónu, z piesku, hybrid, hybridu, roka/roku, kaktusa/kaktusu, autobusa/autobusu, lista/listu

Odpoveď:

 Popri primárnej prípone -a je v genitíve jednotného čísla pri vzore dub pomerne častá aj prípona -u (napr. zo stromu, do domu, do obchodu, z dokladu, z betónu, z piesku) a niekedy sa stretávame aj s dvojtvarmi, napr. roka/roku, kaktusa/kaktusu, autobusa/autobusu, lista/listu. O tejto problematike sa môžete viac dozvedieť z Morfológie slovenského jazyka, ktorej elektronickú verziu nájdete na www.juls.savba.sk/ediela/msj/msj-hq.pdf.

 Genitívnu príponu -u pri vzore dub majú okrem iných aj mnohé cudzie slová, napr. textu, parlamentu, intervalu, festivalu. Príponu -u má v genitíve jednotného čísla aj cudzie neživotné podstatné meno mužského rodu hybrid – hybridu. Prípona genitívu jednotného čísla sa pri podstatných menách uvádza aj v slovníkoch slovenského jazyka a v Pravidlách slovenského pravopisu. Pri slove hybrid sa uvádza prípona -u, o čom sa môžete presvedčiť aj v lexikografických príručkách na našej stránke www.slovnik.juls.savba.sk.

 


Otázka z 23. 07. 2012 bola zodpovedaná dňa 23. 07. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 24 odpovedí k heslu dub