Otázka:

Myslím si, že slovo lanský je nespisovný čechizmus. Je to tak?

Heslá:

vlani, vlaňajší, laňajší, lanský, loni, loňský, lani, minuloročný

Odpoveď:

 Slovenská príslovka vlani aj prídavné mená vlaňajší (v nárečiach aj laňajší) a lanský majú spoločný (všeslovanský) pôvod s českou príslovkou loni a prídavným meno loňský. Staroslovanská podoba príslovky bola lani. V Historickom slovníku slovenského jazyka, ktorý predstavuje slovenčinu z predspisovného obdobia až po Bernolákovu kodifikáciu na konci 18. storočia, nájdete doklady na používanie prídavného mena v podobe lanský aj lonský, ale i vlanský (pri hesle vlaňajší v spojení wlanskiho roku). Podľa súčasnej kodifikácie sú spisovné dve podoby prídavného mena: lanský vlaňajší. Okrem toho sa rovnaký význam vyjadruje aj synonymom minuloročný.

 


Otázka z 27. 07. 2012 bola zodpovedaná dňa 27. 07. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vlani