Otázka:

Správne je manželia Navrátiloví alebo manželia Navrátilovi?

Heslá:

Navrátilovci, bratia Hochschornerovci, otec a syn Lipovci, manželia Kollárovci, manželia Milučkí, bratia Dvorskí

Odpoveď:

 

Od mužských priezvisk typu Navrátil sa pomenovanie manželov alebo rodinných príslušníkov tvorí príponou -ovci, t. j. Alica a Slavo Navrátilovci (podobne ako bratia Hochschornerovci, otec a syn Lipovci, manželia Kollárovci a pod. Príponou , resp. -i sa tvoria rodinné pomenovania iba od priezvisk, ktoré majú podobu prídavného mena, napr. manželia Milučkí, bratia Dvorskí alebo Janka a Boris Vážni.

 


Otázka z 26. 07. 2012 bola zodpovedaná dňa 26. 07. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Navrátilovci