Otázka:

Aký význam presne majú slová dlhodobo, nevyužívaný a nevyužiteľný? Na čo sa vzťahuje slovo dlhodobo v spojení dlhodobo nevyužiteľný alebo nevyužívaný?

Heslá:

dlhodobo, nevyužiteľné, nevyužívané, dlhý čas, nevyužívaný, nevyužiteľný, dlhodobo nevyužiteľný, dlhodobo nevyužívaný

Odpoveď:

 

Zo spojenia veci dlhodobo nevyužiteľné alebonevyužívané nemožno jednoznačne určiť, či sa príslovka dlhodobo vzťahuje iba na prídavné meno nevyužiteľné alebo sa vzťahuje aj na prídavné meno nevyužívané. Z jazykového hľadiska sú možné obe interpretácie.

 

Príslovka dlhodobo má význam „dlhý čas“. Časovo sa obsah príslovky dlhodobo nedá presne vymedziť, tak ako sa nedá presne definovať ani časový význam spojenia dlhý čas. Prídavné meno nevyužívaný má význam „taký, ktorý sa nevyužíva/nevyužíval“. Prídavné meno nevyužiteľný má význam „taký, ktorý sa z nejakých dôvodov nedá využiť“. To znamená, že spojením dlhodobo nevyužiteľný môžeme označiť takú vec, ktorú sa z nejakých dôvodov nemôže dlhý čas využívať (napríklad pre zlý stav alebo preto, lebo nezodpovedá našim potrebám). Spojením dlhodobo nevyužívaný môžeme označiť vec, ktorú dlhý čas nikto nevyužíva/nevyužíval (je jedno, z akých dôvodov).

 


Otázka z 26. 07. 2012 bola zodpovedaná dňa 26. 07. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dlhodobo