Otázka:

Aký má význam slovo címer?

Heslá:

címer, rodový znak, erb

Odpoveď:

Slovo címer vo význame „rodový znak, erb“ má pôvod vo francúzštine a do slovenčiny sa dostalo cez maďarčinu. Slovo címer s významom „rodový znak, erb“ je v slovenčine písomne doložené od 17. stor. Východiskom výrazu je francúzske cimier „vrchol prilby“ odvodené od francúzskeho cime „vrchol, vrcholec“. Slovenčina prevzala toto slovo zrejme prostredníctvom maďarského címer; vo výraze nastal významový posun v smere „znak na vrchole prilby (vyjadrujúci príslušnosť k istému rodu a pod.)“ > „rodový znak, erb“. 


Otázka z 09. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 12. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu címer