Otázka:

V knihe J. Čomeja sa uvádza v súvislosti s drotárskymi výrobkami slovo úplet. Podľa mňa to má byť výplet. Mám pravdu?

Heslá:

výplet, slučkový výplet, lineárny výplet, špirálovitý výplet, dekoratívny výplet, úplet

Odpoveď:

 V slovenských lexikografických príručkách, ktoré nájdete aj na našej stránke slovnik.juls.savba.sk, sa pri slove úplet uvádza význam „textilná pletenina“. Ako ste správne konštatovali, v súvislosti s drotárskymi technikami sa ako odborný termín používa výraz výplet, napríklad tradičné drotárske výplety, slučkový výplet, lineárny výplet, špirálovitý výplet, dekoratívny výplet. Podstatné meno úplet sa v súvislosti s prácou drotárov používa zriedkavo. Vo všeobecnosti však slovom úplet možno pomenovať aj výsledky prevliekania iného ohybného materiálu, nielen textilnej priadze.

 


Otázka z 25. 07. 2000 bola zodpovedaná dňa 25. 07. 2000

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu výplet