Otázka:

Ako sa v slovenčine skloňuje slovo spoofing?

Heslá:

spoofing, spúfing, džoging, mobing, lifting, skejtbording, windsurfing

Odpoveď:

 Základný význam anglického výraz spoofing je „žart, šibalstvo“. V súvislosti s pomenovaním špecifického typu hackerského útoku sa slovo spoofing v slovenčine neprekladá, prevzal sa anglický výraz, ktorý si zatiaľ zachováva pôvodnú podobu (v prípade neskoršej adaptácie možno očakávať podobu prispôsobenú slovenskému pravopisu spúfing).

 V slovenčine máme viac podstatných mien prevzatých z angličtiny s príponou -ing, ktorými sa pomenúvajú činnosti, napríklad džoging, mobing, lifting, skejtbording, windsurfing. Tieto neživotné podstatné mená mužského rodu sa skloňujú podľa vzoru dub. V genitíve aj v datíve jednotného čísla majú príponu -u, t. j. z džogingu, z mobingu aj zo spoofingu. Podstatné mená vzoru dub, ktorých tvarotvorný základ sa končí na spoluhlásky -k, -g, -h, -ch, majú príponu -u aj v lokáli jednotného čísla, t. j. o džogingu, o mobingu, o spoofingu (na rozdiel od lokálu podstatného mena dub – o dube). Podstatné meno spoofing sa skloňuje v jednotnom čísle takto: N spoofing, G (zo) spoofingu, D (k) spoofingu, A spoofing, L (o) spoofingu, I (so) spoofingom; v množnom čísle: N spoofingy, G (zo) spoofingov, D (k) spoofingom, A spoofingy, L (o) spoofingoch, I (so) spoofingmi.

 


Otázka z 01. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 01. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spoofing