Otázka:

Sú správne spojenia definičný obor, vo svojom obore, za svoj obor?

Heslá:

obor, vzdušný obor, obor komplexných čísel, obor rovnice, obor funkcie, odbor, orientuje vo viacerých vedných odboroch, definičný obor, vo svojom odbore

Odpoveď:

 

Slovo obor má v slovenčine iba dva významy: „rozprávková bytosť mimoriadnej veľkosti a sily, ako aj niečo mimoriadne veľké (napríklad lietadlo – vzdušný obor)“ a v matematickej terminológii „skupina čísel (napríklad obor komplexných čísel, obor rovnice, obor funkcie a pod.)“. Na pomenovanie okruhu, odvetvia, sféry, úseku či oblasti nám slúži neživotné podstatné meno mužského rodu odbor, ktoré sa píše s d, napríklad orientuje sa vo viacerých vedných odboroch, nenašiel som uplatnenie vo svojom odbore, hľadám prácu v odbore automechanik, prax v odbore vítaná. Zo spojení, ktoré ste uviedli, je používanie výrazu obor správne iba v matematickom termíne definičný obor. V spojeniach vo svojom odbore (som najlepší) alebo za svoj odbor (môžem tvrdiť) treba používať výraz odbor.

 


Otázka z 31. 07. 2012 bola zodpovedaná dňa 31. 07. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu obor