Otázka:

Ako sa skloňujú geografické názvy Hybe a Vyhne?

Heslá:

Hybe, (z) Hýb, (k) Hybiam, (o) Hybiach, Hýb, Hyban, Vyhne, (z) Vyhní, (k) Vyhniam, (o) Vyhniach, Vyhní, Vyhňan, ja som z Vyhní, (za) Hybami, Hybianka, (za) Vyhňami, Vyhnianka

Odpoveď:

 

Názov obce Hybe je pomnožné podstatné meno ženského rodu, ktoré sa skloňuje podľa vzoru ulica. V genitíve má tvar (z) Hýb, v datíve (k) Hybiam, v lokáli (o) Hybiach a v inštrumentáli (za) Hybami. Meno obyvateľa Hýb je Hyban, žena je Hybianka.

 

Názov obce Vyhne je takisto pomnožné podstatné meno ženského rodu vzoru ulica. V genitíve má tvar (z) Vyhní, v datíve (k) Vyhniam, v lokáli (o) Vyhniach a v inštrumentáli (za) Vyhňami. Meno obyvateľa Vyhní je Vyhňan, žena je Vyhnianka. Spojenie, na ktoré ste sa spytovali, má mať podobu ja som z Vyhní. Názvy slovenských obcí spolu s obyvateľskými menami a vzťahovými prídavnými menami si môžete vyhľadať aj v príručkách slovenského jazyka na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk.

 


Otázka z 30. 07. 2012 bola zodpovedaná dňa 30. 07. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Hybe