Otázka:

Označenie babka a dedko sa vzťahuje len na osoby, ktoré majú vnúčatá, alebo je vhodné aj ako všeobecné pomenovanie starších ľudí?

Heslá:

babka, dedko, staršia pani, starší pán

Odpoveď:

Podľa spracovania slov babka dedko v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v Slovníku súčasného slovenského jazyka A – G (obe príručky sú v elektronickej podobe dostupné na  www.slovnik.juls.savba.sk) nezužuje sa ich používanie iba na označenie osôb, ktoré majú vnúčatá, ale aj na pomenovanie starších ľudí všeobecne. Pri oficiálnych jazykových prejavoch sa, samozrejme, používajú neutrálne výrazy staršia pani, starší pán. Ak sa slovami babka alebo dedko pomenujú starší ľudia v médiách, napr. babky zo Stupavy majú najlepšiu kapustu na trhu; 90-ročného dedka okradli o všetky úspory, nemožno to vždy hodnotiť ako neslušné alebo znevažujúce. Vhodnosť alebo nevhodnosť použitia takýchto jazykových prostriedkov vždy závisí od konkrétnej komunikačnej situácie.


Otázka z 09. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 14. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu babka