Otázka:

Je správny tvar "budete vidieť"?

Heslá:

ešte budete vidieť, uvidieť, uvidím, uvidíš, uvidí, uvidíme, uvidíte, uvidia, ešte uvidíte

Odpoveď:

 

V spojení ešte budete vidieť nejde o slovosled, ale o tvorenie budúceho času. Od nedokonavých slovies sa tvorí zložený tvar budúceho času, napr. písať – budem písať, šiť – budem šiť, platiť – budem platiť. Pri dokonavých slovesách, ktoré nemôžu vyjadrovať aktuálnu prítomnosť, sa na vyjadrenie deja v budúcnosti používa prítomníkový tvar, napr. napísať – napíšem, ušiť – ušijem, zaplatiť – zaplatím. Budúci dej možno vyjadriť tvarmi dokonavého slovesa uvidieť, teda uvidím, uvidíš, uvidí, uvidíme, uvidíte, uvidia, napr. ešte uvidíte súboj dvoch semifinalistov alebo zajtra uvidíme, čo bude ďalej, ale možno ho vyjadriť aj zloženými (opisnými) tvarmi nedokonavého slovesa vidieť pomocou slovesa byť, napr. keď učiteľka bude vidieť, že sa snažíš, dá ti možnosť opraviť si známku či chlapec bude vidieť v otcovi vzor a bude ho nasledovať. V kontexte, keď moderátorka v televízii ohlasuje, čo bude v programe nasledovať, by bolo vhodnejšie, keby použila formuláciu s tvarom dokonavého slovesa uvidieť, t. j. ešte uvidíte súboj dvoch semifinalistov.

 


Otázka z 23. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 23. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ešte budete vidieť