Otázka:

Ako mám používať nové anglické výrazy gamification a gamify v slovenčine, keď nie sú v prekladových slovníkoch?

Heslá:

gamification, gamify, zhrateľňovanie, zhrateľňovať, hravý prístup, využívanie herných prvkov, gamifikácia, gamifikovať, gejmifikácia, gejmifikovať.

Odpoveď:

 Anglické podstatné meno gamification a sloveso gamify sa používajú v súvislosti s využívaním hernej mechaniky v neherných aplikáciách. Momentálne Vám nevieme poradiť vhodný slovenský ekvivalent, hoci nevylučujeme, že na nejaký prídete, keď si podrobnejšie preštudujete danú problematiku. Takzvaný „otrocký preklad“ anglických výrazov by bol zrejme zhrateľňovanie zhrateľňovať, ale tieto výrazy nepovažujeme za vhodné. Možno by sa dalo uvažovať o spojení hravý prístup, prípadne využívanie herných prvkov. V prípade prevzatia anglických slov gamification gamify do slovenčiny Vám odporúčame používať ich v podobe gamifikácia gamifikovať alebo gejmifikácia a gejmifikovať.

 


Otázka z 29. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 29. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu gamification