Otázka:

Prečo nemožno sloveso čerpať časovať rovnako ako slovesá kopať, upratať, motať a metať, čiže čerpem, čerpeš, čerpe?

Heslá:

čerpať, chytať, merať, bodať, sekať, búchať, hrať, kopať, upratať, motať, metať, česať., čerpám, čerpáš, čerpá, čerpáme, čerpáte, čerpajú, čerpajúc, čerpajúci, čerpaný, čerpanie.

Odpoveď:

 Sloveso čerpať sa zaraďuje do slovesného vzoru chytať podobne ako slovesá merať, bodať, sekať, búchať, hrať atď. Slovesá kopať, upratať, motať a metať sa zaraďujú do slovesného vzoru česať. Problematika zaraďovania slovies do slovesných vzorov (nevychádza sa zo slovotvorného základu slova, ale zo slovesných kmeňov), z ktorých sa vychádza pri časovaní slovies aj pri tvorení ostatných slovesných tvarov, je zložitá, ale môžete si ju preštudovať v Morfológii slovenského jazyka na https://www.juls.savba.sk/ediela/msj/msj-hq.pdf. Sloveso čerpať sa časuje takto: čerpám, čerpáš, čerpá, čerpáme, čerpáte, čerpajú. Prechodník má tvar čerpajúc, činné príčastie čerpajúci, trpné príčastie čerpaný a slovesné podstatné meno čerpanie.

 


Otázka z 28. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 28. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čerpať