Otázka:

Je správne spojenie dve deci alkoholu? Nemá byť dva deci?

Heslá:

deci, deciliter, to deci, dve deci

Odpoveď:

 Výraz deci je skrátená, hovorová podoba názvu jednotky objemu deciliter. Na rozdiel od podstatného mena deciliter, ktoré je mužského rodu, podstatné meno deci je podľa zakončenia stredného rodu (to deci) a je nesklonné. Číslovka dva v spojení s podstatným menom stredného rodu deci musí mať ako zhodný prívlastok tvar zodpovedajúci strednému rodu, teda dve deci (porov. dve autá, dve okná, dve srdcia). Veta Vypil dve deci alkoholu a oslepol je správna.

 Podobne je to aj pri podstatnom mene kilo, ktoré je skrátenou, hovorovou podobou názvu jednotky hmotnosti kilogram. Podstatné meno kilo je stredného rodu a podľa zakončenia sa skloňuje podľa vzoru mesto. Treba si uvedomiť, že rod a vzor podstatných mien v slovenčine je pevne spätý s ich zakončením. Správne spojenia sú: dva decilitre, dva kilogramy, ale dve deci, dve kilá.

 


Otázka z 11. 09. 2012 bola zodpovedaná dňa 11. 09. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu deci