Otázka:

Keď chcem odlíšiť mesto od štátu alebo od jazera, mám v slovenských textoch písať New York City, Oregon City a Salt Lake City?

Heslá:

New York, Oregon, Salt Lake City

Odpoveď:

 

V slovenčine sa názvy miest, na ktoré ste sa spytovali, používajú v podobe New York Oregon. Iba v prípade názvu mesta Salt Lake City sa v slovenčine používa podoba so slovom city. Ak potrebujete odlíšiť mesto od štátu, stačí pred názvom mesta použiť slovenské druhové pomenovanie mesto, t. j. v meste New Yorku alebo do mesta Oregonu (správne sú aj podoby v meste New York do mesta Oregon).

 


Otázka z 31. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 31. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu New York