Otázka:

Ako sa prekladajú do slovenčiny české slová jímka a jímací?

Heslá:

jímka, jama, jamka, nádrž, nádržka, ohrádzka, záchytka (kalu), jímací, zachytávací, jímací tyč, zachytávacia tyč, jímač, zberač, zberač aktívneho bleskozvodu, tyčový zberač, náhodný zberač, záchytný

Odpoveď:

 

České podstatné meno jímka sa prekladá do slovenčiny ako jama, jamka, nádrž, nádržka, ohrádzka, záchytka (kalu). Prídavné meno jímací sa prekladá do slovenčiny ako zachytávací, záchytný. Výraz jímací tyč sa prekladá ako zachytávacia tyč (pri bleskozvodoch). V češtine sa používa aj podstatné meno mužského rodu jímač, ktoré sa prekladá do slovenčiny ako zberač (napríklad zberač aktívneho bleskozvodu, tyčový zberač, náhodný zberač).

 


Otázka z 28. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 28. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu jímka