Otázka:

Ako sa správne píšu poznámky a odkazy pod čiarou?

Heslá:

písanie poznámok pod čiaru

Odpoveď:

 

Písanie poznámok pod čiarou a odkazov v odborných prácach a dokumentoch nie je jazyková záležitosť, ale technická otázka úpravy dokumentov a písomností, preto sa podobné zásady uvádzajú v slovenských technických normách a odporúčame Vám postupovať podľa nich. Pri odkazovaní v rámci bibliografických citácií záleží na tom, či použijete ako odkazové číslo horný index alebo bežný text (t. j. číslo normálnej veľkosti v zátvorke). Odkazové číslo v zátvorke sa uvádza na mieste odkazovania v texte a od predchádzajúceho textu sa oddeľuje medzerou. Horný index sa pripája k textu bez medzery, ak odkazujete na jedno slovo alebo na viacslovný výraz. Ak odkazujete na vetu alebo na väčší celok, uvádza sa index tesne za bokou.

 

Rovnaký postup sa väčšinou uplatňuje aj pri písaní poznámok pod čiarou. Na odkazovanie sa používa buď horný index, alebo hviezdičky (do maximálneho počtu 3 odkazov na jednej strane: *, **, ***). V prípade, ktorý ste uviedli, Vám odporúčame uvádzať index pred čiarkou takto: V zmysle zásad a cieľov základného vzdelávania¹, výskumov a výsledkov... Vychádzame z predpokladu, že poznámka pod čiarou sa vzťahuje na spojenie zásad a cieľov základného vzdelávania.

 


Otázka z 24. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 24. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu písanie poznámok pod čiaru