Otázka:

Ako sa skloňuje názov obce Bunde, ktorá leží pri Chminianskej Novej Vsi? Ako sa nazývajú jej obyvatelia?

Heslá:

Bunde, z Bundého, k Bundému, vidím Bunde, o Bundom, za Bundým, Bunďan, Bunďania, Bundianka, bundiansky

Odpoveď:

Bunde nie je obec, ale miestna časť Chminianskej Novej Vsi. V novom Slovníku súčasného slovenského jazyka (2006, písm. A – G) sa pri názve Bunde uvádza, že je stredného rodu (to Bunde) a skloňuje sa ako prídavné mená (t. j. má adjektívne skloňovanie podľa vzoru pekný ako prídavné meno pekné). Podľa uvedených informácií by sa názov Bunde mal skloňovať takto: z Bundého, k Bundému, vidím Bunde, o Bundom, za Bundým. Od sídelného názvu Bunde sa utvorilo obyvateľské meno v podobe Bunďan, v množnom čísle Bunďania, žena je Bundianka. Vzťahové prídavné meno je bundiansky. V textoch o Bunde, ktoré sme našli na internete, sa však používajú iba opisné pomenovania obyvatelia miestnej časti (resp. osady) Bunde. Podobne sa autori vyhýbajú aj skloňovaniu samotného názvu Bunde, napr. za osadou Bunde... a pod.

 


Otázka z 05. 09. 2012 bola zodpovedaná dňa 05. 09. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Bunde