Otázka:

Všimla som si, že sa často používajú tvary nominatívu množného čísla granule, medaile, formule, škridle, role, barle? Nemá byť správne granuly, medaily, formuly, škridly, barly?

Heslá:

žena, granula, medaila, formula, škridla, rola, barla, granuly, medaily, formuly, škridly, roly, barly

Odpoveď:

Máte pravdu, podstatné mená ženského rodu zakončené na -a, pred ktorými je nemäkká spoluhláska (t. j. tvrdá alebo obojaká), patria do skloňovacieho vzoru žena. Podľa vzoru žena sa skloňujú aj podstatné mená granula, medaila, formula, škridla, rola barla. V nominatíve množného čísla majú tieto podstatné mená príponu -y, t. j. granuly,medaily, formuly, škridly, roly, barly. Od čias, keď ste chodili do školy, sa na skloňovaní týchto slov nič nezmenilo. Zmenila sa (žiaľ k horšiemu) úroveň jazykovej kultúry absolventov vysokých škôl vrátane žurnalistov.

 


Otázka z 05. 09. 2012 bola zodpovedaná dňa 05. 09. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu žena
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku