Otázka:

Všimla som si, že sa často používajú tvary nominatívu množného čísla granule, medaile, formule, škridle, role, barle. Nemá byť správne granuly, medaily, formuly, škridly, barly?

Heslá:

žena, granula, medaila, formula, škridla, rola, barla, granuly, medaily, formuly, škridly, roly, barly

Odpoveď:

Máte pravdu, podstatné mená ženského rodu zakončené na -a, pred ktorým je nemäkká spoluhláska (t. j. tvrdá alebo obojaká), patria do skloňovacieho vzoru žena. Podľa vzoru žena sa skloňujú aj podstatné mená granula, medaila, formula, škridla, rola barla. V nominatíve množného čísla majú tieto podstatné mená príponu -y, t. j. granuly, medaily, formuly, škridly, roly, barly. 

 


Otázka z 05. 09. 2012 bola zodpovedaná dňa 05. 09. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu žena