Otázka:

Prečo sa slová október a sveter skloňujú podľa vzoru stroj a rovnako zakončené slová teplomer a poter sa skloňujú podľa vzoru dub?

Heslá:

liter, semester, bicykel, október, sveter, pulóver, kufor, stroj, litre, semestre, bicykle, októbre, svetre, pulóvre, kufre

Odpoveď:

 

Neživotné podstatné mená mužského rodu cudzieho pôvodu zakončené na -r, -l s pohyblivými samohláskami e o (tieto samohlásky sú v slove iba v nominatíve jednotného čísla a v ostatných pádoch sa vynechávajú) ako liter, semester, bicykel, október, sveter, pulóver, kufor majú v nominatíve množného čísla príponu -e tak ako vzor stroj, t. j. litre, semestre, bicykle, októbre, svetre, pulóvre, kufre. V genitíve jednotného čísla majú podstatné mená október sveter tvary (bez) októbra, svetra a v lokáli jednotného čísla majú tvary (o) októbri, svetri. Na rozdiel od podstatných mien október (z latinčiny) a sveter (z angličtiny) podstatné mená poter teplomer sú domáceho pôvodu a skloňujú sa pravidelne podľa vzoru dub, t. j. poter – bez poteru – o potere – dva potery teplomer – bez teplomera/teplomeru (v genitíve jednotného čísla má podstatné meno teplomer dvojtvar, t. j. obe podoby sú správne) – o teplomere – dva teplomery.

 


Otázka z 06. 09. 2012 bola zodpovedaná dňa 06. 09. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu liter