Otázka:

Akého rodu je názov spoločnosti VOTUM, Centrum Odškodnenia, a. s.?

Heslá:

votum, centrum, múzeum, štúdium, gymnázium, mesto

Odpoveď:

     Rod a skloňovací vzor cudzích slov v slovenčine sa určuje podľa zakončenia. Podstatné meno votum je v slovenčine stredného rodu (rovnako ako podstatné mená centrum, múzeum, štúdium či gymnázium) a skloňuje sa podľa vzoru mesto. Pripomíname, že Pravidlám slovenského pravopisu (2013) zodpovedá podoba názvu Votum, centrum odškodnenia, a. s., prípadne VOTUM, centrum odškodnenia, a. s., a v takejto podobe by ste ho mali používať vo vetnej súvislosti. Písanie slov Centrum Odškodnenia s veľkými začiatočnými písmenami nezodpovedá zásadám písania veľkých písmen v slovenčine.

     Vzhľadom na to, že podstatné mená votum aj centrum sú stredného rodu, spojenie, na ktoré ste sa spytovali, má mať takúto podobu: Votum, centrum odškodnenia, a. s., získalo vedúce postavenie, resp. VOTUM, centrum odškodnenia, a. s., získalo vedúce postavenie. V prípade spojenia (akciová) spoločnosť VOTUM, centrum odškodnenia sa rod určuje podľa podstatného mena spoločnosť, t. j. (akciová) spoločnosť VOTUM, centrum odškodnenia získala vedúce postavenie.

 


Otázka z 05. 09. 2012 bola zodpovedaná dňa 05. 09. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu votum