Otázka:

Výrazy glutatiónperoxidáza, jód tyroníndejodáza, tio redoxín sa píšu spolu alebo osobitne? Z akého základu je vytvorené slovo speciačný? Používa sa aj v spojení so slovom analýza?

Heslá:

glutatiónperoxidáza, jódtyroníndejodáza, tioredoxín, speciačný, speciácia, analýza

Odpoveď:

Zložené odborné chemické názvy glutatiónperoxidáza, jódtyroníndejodáza tioredoxín odporúčame písať spolu ako jedno slovo. Prídavné meno speciačný je utvorené z biologického termínu speciácia vo význame „proces vzniku nového druhu organizmu“. O náležitosti použitia prídavného mena speciačný v spojení so slovom analýza sa však môžu vyjadriť iba odborníci z príslušnej vednej oblasti.


Otázka z 02. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 09. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu glutatiónperoxidáza