Otázka:

Ako písať prídavné mená bankopoistný a bankopoisťovací? Nemá byť banko-poistný a banko-poisťovací?

Heslá:

bankopoisťovňa, bankopoistenie, bankopoisťovací, bankopoistný, bankopoisťovací bankopoistný koncept, poisťovací, poistný, bankový a poistný

Odpoveď:

 

V súvislosti so spoločnosťou, ktorá sa venuje bankovníctvu aj poisťovníctvu, sa používa pomenovanie bankopoisťovňa a nový typ produktov, ktoré zahŕňajú bankové, poistné, úverové a investičné služby, sa nazýva bankopoistenie. S podstatným menom bankopoisťovňa súvisí prídavné meno bankopoisťovací a od podstatného mena bankopoistenie sa tvorí prídavné meno bankopoistný. Keďže sa nám nepodarilo zistiť presný význam spojenia bankopoisťovací/bankopoistný koncept, v akom ho v banke používate, odporúčame Vám koncept fungovania (činnosti) bankopoisťovne nazývať bankopoisťovací koncept a koncept produktu – bankopoistenia – nazývať bankopoistný koncept (odporúčame Vám porovnať spájateľnosť prídavných mien poisťovací poistný podľa lexikografických príručiek na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk a postupovať analogicky). Zložené prídavné mená bankopoisťovací a bankopoistný sa píšu bez spojovníka. So spojovníkom sa píše prídavné meno bankovo-poistný utvorené z priraďovacieho skladu bankový a poistný.

 


Otázka z 23. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 23. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bankopoisťovňa