Otázka:

Mám písať pred záznam/post záznam, pred-záznam/post-záznam alebo predzáznam/postzáznam?

Heslá:

predfilm, predpremiéra, predtanečník, predspevák, predpredaj, predtlač, predsezóna, predchlórovanie, predestinácia, predikcia, prekambrium, prekaucia, postgraduál, posthypnóza, postimpresionizmus, postprodukcia, postsynchrón, postskriptum, predzáznam, postzáznam, pozáznam

Odpoveď:

 

Predchádzanie v čase sa v slovenčine vyjadruje domácou predponou pred- (napr. predfilm, predpremiéra, predtanečník, predspevák, predpredaj, predtlač, predsezóna, predchlórovanie) a pri cudzích slovách aj predponou latinského pôvodu pre- (napr. predestinácia, predikcia, prekambrium, prekaucia). Nasledovanie v čase môžeme vyjadriť predponou latinského pôvodu post- (napr. postgraduál, posthypnóza, postimpresionizmus, postprodukcia, postsynchrón, postskriptum). Záznam pred stlačením spúšte kamery možno nazvať predzáznam a nahrávanie po udalosti (po samotnom nahrávaní) možno nazvať postzáznam (podoba s domácou predponou po-, t. j. pozáznam, sa v slovenskej jazykovej praxi nepoužíva). Podstatné mená predzáznam a postzáznam sa píšu zhodne s ostatnými podstatnými menami s predponami pred- post- ako jedno slovo a bez spojovníka.

 


Otázka z 21. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 21. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu predfilm