Otázka:

Ako sa skloňujú geografické názvy Bath a Bahamy?

Heslá:

Bath, dub, z Bathu, v Bathe, Bahamy, žena, z Bahám, k Bahamám, o Bahamách, Bahamské spoločenstvo

Odpoveď:

Názov anglického mesta Bath (výslovnosť [bát]) je v slovenčine mužského rodu a skloňuje sa podľa vzoru dub (z Bathu, v Bathe). Názov súostrovia a štátu Bahamy je v slovenčine pomnožné podstatné meno ženského rodu vzoru žena (z Bahám, k Bahamám, o Bahamách, porov. Pravidlá slovenského pravopisu). Plný názov štátu Bahamy je Bahamské spoločenstvo (stredný rod).

 


Otázka z 16. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 16. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Bath